Naše služby PDF Tlač Email
kamion
Naše služby

Charakter ponúkanej prepravy:

  • Preprava bezpečného paletového tovaru návesovými súpravami 24t/13,6m
  • Preprava mrazeného/chladeného tovaru návesovými súpravami 24t/13,6m
  • Preprava paletového tovaru vozidlami s celkovou hmotnosťou do 7,5t
  • Expresná preprava vozidlami s celkovou nosnosťou do 3,5t
  • Preprava nebezpečného tovaru (ADR, triedy 2-9)
  • Zabezpečenie prepravy nadrozmerných nákladov
  • Preprava tovaru dvojpodlažnými návesovými súpravami s kapacitou 66 paliet 24t/13,6m

Cenová ponuka:

Vzhľadom na rôznorodosť požiadaviek našich zákazníkov ceny stanovujeme individuálne podľa miesta nakládky, vykládky, druhu prepravovaného tovaru, využitia nosnosti alebo objemu ložného priestoru vozidla a pravidelnosti prepráv.
 

Kontaktujte nás

Adresa: Kliňanská 564
029 01 Námestovo
Slovenská republika
Tel: +421 43 55 20 680
Fax: +421 43 55 22 523
Email: info@zts-doprava.sk
Web: www.zts-doprava.sk